Ethische code Belgian Influencers

Dit document beschrijft de ethische code en gedragsregels waartoe de influencers – leden van Belgian Influencers – zich verbinden deze na te leven.

Preambule : Het begrip  « influencer » en waarom een ethische code ?

Een influencer is degene waarvan de activiteit hem/haar toelaat het gedrag van zijn/haar publiek te beïnvloeden of impact te hebben erop. Bijzonder aan een influencer is het feit dat hij/zij een publiek bezit dat verspreid is over verschillende communicatiekanalen (blogs, sociale media etc.), en dat naar hem/haar luistert omwille van zijn/haar ervaring, kwaliteiten of expertise in een bepaald domein. De invloed van de publicaties van de influencer is sterk ten aanzien van zijn/haar publiek : deze publicaties creëren, trekken de aandacht, en brengen een boodschap over die samenbrengt en waarmee het publiek zich identificeert.

Vanwege die sterke invloed, heeft de influencer een zekere verantwoordelijkheid tegenover zijn/haar publiek. Hi/zij moet zijn/haar publiek respecteren door een eerlijke inhoud te publiceren, en zijn/haar communicatiekanalen op een transparante en verantwoorde wijze te onderhouden.

De invloed van de influencers op hun publiek vormt een belangrijk commercieel belang voor economische actoren. Influencers zijn namelijk een bijzonder effectief middel om producten, merken, diensten en instellingen te promoten bij hun publiek.

Door de toename van influencers dienen er regels opgesteld te worden met als doel de bescherming, door allen, van de consumentenbelangen en van andere influencers, om de influencers community sterker en geloofwaardiger te maken ten aanzien van allen.

***

Ethiek en integriteit

Eerlijkheid en transparantie ten aanzien van zijn/haar publiek en de commerciële partners vormen de kern van het ethiek van influencers:

 • Als influencer, vormt mijn publiek – voor wie mijn geloofwaardigheid en mijn uniek karakter fundamenteel zijn – de kern van mijn activiteit. Ik ben mij bewust van de impact van mijn content op het gedrag van mijn publiek. Daarom verbind ik mij ertoe loyaal te zijn aan mijn publiek. Mijn content respecteert het vertrouwen van mijn publiek. Ik onthoud mij van het publiceren van misleidende inhoud, bijvoorbeeld door het aanbevelen van een product dat ik niet zelf heb getest of waar ik niet achtersta.
 • Als ik informatie meedeel, vermeld ik mijn bronnen, die ik van tevoren heb gecheckt. Ik laat geen details achterwege en wijzig niets dat van aard is de waarheid te veranderen en mijn publiek ertoe aanzet zich op een bepaalde manier te gedragen waarop het zich anders niet zou gedragen.   
 • Op verzoek van een partner deel ik zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn, mijn werkelijke publieksaantallen/kijkcijfers alsook alle andere gegevens. Ik onthoud mij ervan het publiek te misleiden over mijn werkelijke cijfers, bijvoorbeeld door volgers of fictieve ‘likes’ te kopen.
 • Ik beweer geen expertise of bekwaamheid te hebben die ik niet heb.
 • Ik pas de huidige code toe op alle gepubliceerde inhoud : blog, vlog, sociale media en eventuele afgeleide producten.

Mijn content

Content die van mij is en die een werkelijke ervaring weerspiegelt :

 • Ik schrijf alleen over ervaringen, producten en ontdekkingen die ik heb meegemaakt, getest, of bijgewoond.
 • Ik maak onderscheid tussen mijn eigen mening en de feiten. Ik zorg dat ik mijn ervaringen op subjectieve wijze deel door mijn eigen mening te formuleren.
 • Ik eerbiedig auteursrechten en het recht op een afbeelding van anderen. Ik gebruik daarom geen foto’s of beelden die niet van mij zijn, tenzij ik voorafgaande toestemming heb gekregen. In voorkomend geval vermeld ik de identiteit van de titularis van het recht in mijn publicatie. Dit geldt voor elk soort content.
 • Uit respect voor de gemeenschap van influencers en voor mijn publiek, onthoud ik mij ervan denigrerende inhoud te publiceren ten aanzien van andere beïnvloeders of bepaalde delen van het publiek. Ik onthoud mij ervan xenofobe, racistische, antisemitische, or discriminerende inhoud ten aanzien van bepaalde sociale gemeenschappen te publiceren. Ik respecteer de integriteit van anderen.

Partnership

Partnerships die voor mijn publiek niet misleidend zijn en die overeenstemmen met de waarden die ik deel:

 • In het kader van het aanbod van een dienst of bij het ontvangst van een product/staaltje waarbij geen tegenprestatie wordt verwacht, ben ik vrij om hierover al dan niet te communiceren. Als ik ervoor kies om erover te praten, verbind ik mij ertoe aan mijn publiek te verduidelijken dat het over een geschenk of een dienst gegeven door een commerciële partner gaat. Als ik mijn mening over het product/staaltje/dienst geef, zorg ik dat ik eerlijk blijf ten aanzien van mijn publiek, dat steeds mijn eerste prioriteit is.  
 • In het geval van communicatie waarvoor ik betaald word of waarvoor ik om het even welke vergoeding krijg, vermeld ik op ondubbelzinnige wijze dat mijn publicatie gesponsord wordt (bijvoorbeeld door een hashtag te gebruiken of de termen: reclame, advertorial, infomercial, gesponsorde post, wedstrijd, test van product, aangeboden reis, uitnodiging, #spon, #ad, #reclame, #partnership, etc.)
 • Ik mag elke samenwerking weigeren die niet met mijn waarden zou overeenstemmen.
 • Als ik betalingen aanvaard, dan is dit voor het geleverde werk maar nooit voor een opgedrongen mening.
 • Ik engageer me om ten alle tijden de beleidsregels van de respectieve sociale media te respecteren.